Firma TSF spol. s r.o. Strakonice vznikla privatizací v květnu roku 1992, navázala na výrobu oblečení
papírenských strojů ve strakonických fezárnách a je tak důstojným pokračovatelem této výroby, jenž má
ve Strakonicích více než stoletou tradici.
     
 V současné době vyrábí naše firma vlněné a samforizační plstěnce, sušící a fabrik síta,dále síta pro pásové
 lisy, odvodňovací a filtrační tkaniny a síta. Ve všech případech se jedná o velmi náročné výrobky,
 jak z hlediska vlastní výroby, tak z hlediska upotřebení v papírenském provozu.
 
 Kromě toho se naše výrobky používají v celé řadě dalších odvětví v průmyslu:
  • dřevozpracujícím,
  • potravinářském,
  • kožedělném,
  • gumárenském,
  • při výrobě stavebních a izolačních hmot,
  • při filtraci vody a dalších kapalin.
     
  Tkaniny a síta představují jednu z nejdůležitějších částí, na níž do značné míry závisí výsledek práce
  a výkon celého zařízení. Vykonávají celou řadu funkcí, z nichž nejdůležitější jsou funkce tvářecí
  a odvodňovací, dále funkce dopravní a hnací. Jedná se o velmi jemné a choulostivé výrobky,
  které pracují v nepříznivých agresivních podmínkách za značného mechanického namáhání v tahu,
  ohybu a oděru.
 
 Součástí naší činnosti jsou samozřejmě poradenské a servisní služby, které jsou v této oblasti nutné
 pro vzájemnou spolupráci výrobce - uživatel.